BEDRIJFSPSYCHOLOOG

  • In het algemeen behandelt de bedrijfspsycholoog werkgerelateerde problematiek, zoals burn-out en het niet kunnen omgaan met werkdruk. De bedrijfsarts verwijst een cliŽnt naar de bedrijfspsycholoog. Na een intakegesprek doet de psycholoog een voorstel voor behandeling. Als de opdrachtgever instemt, start het traject.
  • De bedrijfspsycholoog kan ook ingezet worden voor organisatiegerelateerde zaken. Overal waar mensen zijn, is sprake van gedrag. Ook in organisaties waar mensen samenwerken speelt gedrag een belangrijke rol. Meestal hangt de productiviteit van mensen nauw samen met de mate van voldoening die ze van hun werk vinden.