Equilar

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen

Een leven lang inzetbaar zijn, daar streven we naar. Werk is immers meer dan een baan. Het geeft structuur, houvast en betekenis. Daarom doen we niet aan symptoombestrijding, maar denken we mee over hoe uw werknemers langer gezond en energiek aan de slag kunnen blijven.

Preventieve diensten

Preventie van verzuim krijgt steeds meer aandacht; mede door de gestegen kosten van verzuim is investeren in de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers van groter belang geworden. Equilar helpt organisaties met het duurzaam verbeteren van de arbeidsproductiviteit.

Een stijgend aantal organisaties realiseert zich dat juist mensen het verschil maken, maar weten eigenlijk te weinig van hun arbeidsproductiviteit en hoe je dat kunt verbeteren. We gaan uit van het principe: als je goed in je vel zit, presteer je optimaler. 

"Mensen maken het verschil binnen organisaties en zijn medebepalend voor het succes."

Preventief onderzoek

We gebruiken verschillende onderzoeken om goed inzicht te krijgen in het werkvermogen van medewerkers met als doel: duurzame inzetbaarheid.

In de Arbowet zijn ook een aantal instrumenten opgenomen, die vaak als een verplichting worden gezien maar zeker kunnen helpen bij het voorkomen van allerlei soorten uitval en daarmee de continuïteit van uw organisatie kunnen versterken. 

Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken kan een inzetbaarheidsbeleid worden opgezet. Dit inzetbaarheidsbeleid ondersteunt de organisatie bij het bevorderen van vitaliteit en brede inzetbaarheid van werknemers. Wij ondersteunen u graag bij het opzetten en uitvoeren van dit beleid.

Bekijk ook:

Waarmee kunnen we u helpen?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.