Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid draait in essentie om de processen weergegeven in Het Huis van Werkvermogen:

  • Strategie & beleid
  • HR processen
  • Inspirerend leidinggeven
  • Eigen verantwoordelijkheid nemen
  • Functie inhoud
  • Werkplek

Equilar kijkt graag samen met u welke processen binnen uw organisatie ondersteuning behoeven en zal op basis hiervan een plan van aanpak, op maat van uw organisatie, opmaken. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit: 

  • Training medewerkers: Voor een groep medewerkers geldt dat het nemen van verantwoordelijkheid en geven van vrijheid maakt dan men productiever wordt. Er is echter ook een categorie die je in staat moet stellen (empowerment) hier op een duurzame manier mee om te gaan. Equilar heeft hiervoor de training ‘Training in werk en privé: vaardigheden om pro-actief regie te leren nemen’ ontwikkeld. 
  • Training leidinggevenden: Leidinggevenden dienen medewerkers in staat te stellen vaardigheden te ontwikkelen en te benutten om om te kunnen gaan met deze manier van werken, dit vergt een andere leiderschapsstijl. Hiervoor heeft Equilar de training ‘Inspirerend leidinggeven: motiveren en prikkelen’ ontwikkeld.