Equilar

Privacy

Uw privacy, onze zorg

Uw persoonlijke informatie is belangrijk en u wilt dat wij daar zorgvuldig mee omgaan, dat snappen we. Elke drie jaar laten wij ons opnieuw certificeren en voldoen daarbij aan de bijbehorende privacy-eisen.

Uw privacy bij Equilar

Equilar is een gecertificeerde arbodienstverlener die werkt met gecertificeerde zelfstandige bedrijfsartsen. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten en hun werknemers. Daarnaast zijn wij van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en welke invloed u zelf kunt uitoefenen op uw privacy.

 

Privacy gewaarborgd

Equilar ondersteunt werkgevers bij het voeren van een gezond en verantwoord arbeidsomstandighedenbeleid. In een verzuimproces koppelen wij nooit inhoudelijke informatie aan een werkgever terug over een gesprek tussen werknemer en een professional. We informeren de werkgever - binnen de bestaande wetgeving - wel over wat een werknemer wel en niet meer kan. Of er passend werk kan worden verricht en hoe lang het herstel naar verwachting duurt. En wat er nodig is om het herstel en de terugkeer naar werk te bespoedigen. Wij zorgen er zorgvuldig voor dat alle gegevens over de verzuimmelding optimaal beschermd worden tegen onbevoegden.

 

Inzage in dossier

De werknemer heeft het recht om zijn/haar medisch dossier in te zien of hier een afschrift van te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de bedrijfsarts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de cliënt. U kunt uw dossier opvragen door te mailen naar medischsecretariaat@equilar.nl. Stuur altijd een kopie van uw legitimatiebewijs mee. 


Kopie medisch dossier

Indien een kopie van een medisch dossier wordt aangevraagd, kan er contact worden opgenomen met het medisch secretariaat van Equilar (medischsecretariaat@equilar.nl). Stuur altijd een kopie van uw legitimatiebewijs mee.

Als een kopie van een medisch dossier fysiek wordt opgehaald, op het kantoor van Equilar, dan dient de cliënt zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

 

Cookies

Equilar gebruikt Google Analytics-cookies op haar website. We waarderen uw privacy en daarom verzamelen we alleen anonieme gegevens over het bezoek op onze website. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, waardoor de gegevens anoniem blijven. De gegevens worden niet gedeeld met derden. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. 

 

Wijzigingen privacyreglement

Equilar behoudt zich het recht voor de privacyreglementen periodiek te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Voor verdere vragen of informatie, kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@equilar.nl of te bellen naar +31(0)85-2029202.

 

Lees hier ons gehele privacybeleid

Bekijk ook:

Waarmee kunnen we u helpen?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.