Equilar

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam voor mens en maatschappij

Naast dat we kwalitatief goede dienstverlening bieden, vinden we het ook belangrijk dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid gaat namelijk veel verder dan alleen inzetbaarheid.

Wat verstaan we onder maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Equilar heeft haar MVO-beleid opgezet op basis van de MVO Prestatieladder. MVO is een integrale visie op de gehele bedrijfsvoering, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.

 

MVO in de praktijk

Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties (stakeholders). Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers en zelfs ‘de maatschappij’. Ons beleid ziet er van jaar tot jaar anders uit, doordat de focus telkens op andere aspecten van onze bedrijfsvoering komt te liggen. Ons integraal managementsysteem is gecertificeerd op de norm certificering arbodiensten, ISO 9001:2015 (kwaliteit) en de MVO prestatieladder.

Bekijk hier: 

Certificaat MVO Prestatieladder niveau 3

MVO jaarverslag 2024

 

 

Onze MVO-thema's

 • Behoorlijk bestuur en leiderschap

  We hebben een sterke drive om de bedrijfsvoering binnen de wettelijke en ethische kaders te houden. Transparantie en ‘zich houden aan de regels’ staat hoog in het vaandel bij de directie. Dit is ook opgenomen in de visie en kernwaarden van Equilar, welke in 2020 opnieuw zijn benoemd. 

 • Goed werkgeverschap

  We gaan zeer zorgvuldig om met onze werknemers, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over wat we van elkaar verwachten. Periodiek worden er RI&E ’s en werkplekonderzoeken uitgevoerd. De medewerkerstevredenheid wordt ook periodiek gemeten. We maken gebruik van een de ‘continue dialoog’ als gesprekscyclus. Medewerkers kunnen gebruik maken van een persoonlijk opleidingsbudget en regeling voor vitaliteit. We motiveren de medewerkers actief tot een gezonde leefstijl. Daarnaast is gelijke behandeling voor ons vanzelfsprekend.

 • Consumentenaangelegenheden

  Inzet op gezondheid en veiligheid van consumenten is onze corebusiness. Onze artsen en andere specialisten begeleiden organisaties en werknemers van organisaties op het gebied van verzuim en preventie. We zijn daarbij transparant in onze uitingen naar buiten toe. De privacy van klanten én medewerkers is goed geborgd. Er wordt voldaan aan alle voorwaarden voor een arbodienst en aan de AVG.

 • Circulaire economie en klimaatverandering

  Wij stellen ieder jaar doelstellingen op om continue te verbeteren op het gebied van milieu. Deze doelstellingen gaan in op het gebruik van gas/water/licht en bijvoorbeeld de CO2 uitstoot van ons wagenpark.

 • Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de samenleving

  Equilar houdt zich aan de wetgeving m.b.t. financiële rapportage voor een besloten vennootschap. We leveren een positieve bijdrage aan de lokale economie door personeel, diensten, goederen, materieel uit de lokale omgeving te betrekken en het ondersteunen van lokale initiatieven die hieraan bijdragen.

 

Equilar is partner van MVO Nederland:

 

Heeft u vragen over ons MVO-beleid?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.