Equilar

Kwaliteit

Vakkundig en betrouwbaar

We bevorderen gezond werken en een gezonde werkomgeving dankzij kwalitatief hoogwaardige zorg op maat. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied, zijn we aangesloten bij twee innovatieve brancheverenigingen.

Certificering

Sinds de oprichting van Equilar in 2015 streven we naar kwaliteit.

Al geruime tijd zijn wij een gecertificeerde arbodienstverlener volgens Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA).

Elke drie jaar laten wij ons opnieuw certificeren en voldoen daarbij ook aan de eisen van ISO 9001:2015. Dit zijn onder andere eisen uit de Arbowetgeving en wetgeving over gegevensbeveiliging en privacybescherming. De eisen van SBCA en ISO 9001:2015 zorgen er voor dat u als werkgever en uw werknemers, er op kunnen vertrouwen dat ons managementsysteem goed functioneert en dat de dienstverlening minimaal aan de wettelijke eisen voldoet.
Download hier ons certificaat

Certificering NEN7510

Sinds 2023 zijn wij NEN7510 gecertificeerd.

Elke drie jaar laten wij ons opnieuw certificeren voor de NEN7510 certificering. De NEN7510 is een Nederlandse norm die specifiek is ontwikkeld voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorgsector. Het doel ervan is om ervoor te zorgen dat persoonlijke en gevoelige gezondheidsinformatie op een veilige en vertrouwelijke manier wordt behandeld. De eisen van deze norm zorgen er voor dat u als werkgever en uw werknemers, er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat wij aan de wettelijke eisen voldoen.
Download hier ons certificitaat

Lidmaatschap


OVAL

Als lid van brancheorganisatie OVAL voldoen wij aan strenge kwaliteitseisen en zijn wij gebonden aan een gedragscode. Deze code schrijft regels voor op het gebied van scholing en opleiding van de medewerkers, beheersing van de primaire processen, klachtenafhandeling, privacy bewaking en tevredenheid van klanten. Equilar wordt hier regelmatig op getoetst.

Meer informatie? Lees verder op de website van OVAL.

 

Kwaliteit op Maat (KOM)

Kwaliteit op Maat is een belangenbehartiger voor alle professionals op het gebied van arbo, verzuim en preventie. Duurzaam werk is in Nederland de verantwoordelijkheid van arbeidsorganisaties, dus van werkgevers en hun werknemers. Leden van Kwaliteit op maat ondersteunen bij deze uitdaging met breed advies en goede dienstverlening. Dit met de maatschappelijke opdracht voor ogen: beter werk voor elke werkende.

Meer informatie? Kijk op de website van KOM.

 

Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI)

Equilar maakt onderdeel uit van NPDI. Hiermee breiden we ons professionele kennisnetwerk uit, blijven we up-to-date van de meest recente kennis en zetten we wetenschappelijk onderbouwde tools in van onder andere TNO.

Meer informatie? Kijk op de website van NPDI

Klachten

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om zowel voor werknemer als voor werkgever een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Mocht u onverhoopt minder tevreden zijn over onze dienstverlening, dan horen wij dit uiteraard graag. Wij luisteren graag naar u en zoeken samen met u een oplossing om uw onvrede weg te nemen.

Lees hier meer over het indienen van een klacht

 

Privacy

Uw persoonlijke informatie is belangrijk en u wilt dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Wij hechten dan ook grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van klanten en hun werknemers. Daarnaast zijn wij van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en welke invloed u zelf kunt uitoefenen op uw privacy.

Lees hier meer over uw privacy

Waarmee kunnen we u helpen?

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.