ergonoom

  • Een ergonoom richt zich bij zijn werk op de interactie tussen de mens ťn de ontworpen technische en organisatorische omgeving met als doel het werk aan te passen aan de menselijke fysieke en psychische mogelijkheden en beperkingen. Een ergonoom is 'multidisciplinair' en laat zich het best beschouwen als een 'verbindende' kennis tussen andere basisdisciplines op het gebied van arbeidsomstandigheden.
  • Een ergonoom benadert de interactie tussen (werkende) mens en zijn omgeving als een systeem en zoekt naar een optimale relatie tussen belasting en belastbaarheid. Belasting duidt op wat de specifieke vereisten van het werk of van de activiteit in een welbepaalde omgeving de mens opleggen. De belastbaarheid duidt op wat de mens aan kan; dit wordt bepaald door de anatomische, fysiologische, mentale en psychologische kenmerken van de mens zelf.