ArbeidshygiŽnist

Een arbeidshygiŽnist is ťťn van de vier kerndisciplines/kerndeskundigen die in het Arbobesluit worden genoemd. Een arbeidshygiŽnist richt zich bij zijn werk op het geheel van belastende factoren dat in of door de werksituatie kan ontstaan en dat de gezondheid en/of het psychische gesteldheid van de werkende mens en/of zijn nageslacht kan beÔnvloeden. De basis wordt gevormd door het herkennen, evalueren en beheersen van met name fysische, chemische en biologische factoren.

ArbeidshygiŽnisten onderzoeken werksituaties en adviseren over te nemen maatregelen, met betrekking tot:

  • Blootstelling, via ademhaling of via huidcontact, aan schadelijke stoffen (stof, gas, damp) en biologische agentia (microben: bacteriŽn, schimmels, gist, virussen);
  • Blootstelling aan schadelijke geluidniveaus;
  • Klimaatproblematiek: voldoet het binnenklimaat in werkruimtes aan de richtlijnen voor behaaglijkheid;
  • Kantooromgeving: voldoen de verlichting, de geluidniveaus, de regelmogelijkheden voor het binnenklimaat, de inrichting en stoffering van de werkruimtes enz. aan de voorwaarden die gesteld kunnen worden in verband met de uit te voeren werkzaamheden;
  • Werken bij hoge temperaturen (industriŽle ovens) of bij lage temperaturen (in koelcellen, of bij lage buitentemperaturen);
  • Blootstelling aan elektromagnetische velden (hoogspanningslijnen, UMTS);
  • Blootstelling aan lichaamstrillingen (chauffeurs, kraandrijvers) of hand-armtrillingen.