Nieuwsarchief Maart 2017

  • Toepassen regels Autoriteit Persoonsgegevens

    20 maart 2017

    Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitspraken gedaan over de privacy. Deze uitspraken zijn nu bekrachtigt door een rechter (loopt nog wel een hoger beroep). Dit op basis van een rapport over de zorginstelling Abrona. Het gaat de AP vooral om twee belangrijke pijlers van de privacyregelgeving: het geheimhouden van medische gegevens en het zonder dwang of drang kunnen spreken (of zwijgen) door zieke werknemers over privacygevoelige onderwerpen.
    Meer