Nieuwsarchief Februari 2017

  • Wijziging Arbowet

    15 februari 2017

    De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.
    Meer