Nieuwsoverzicht

 • Toepassen regels Autoriteit Persoonsgegevens

  20 maart 2017

  Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitspraken gedaan over de privacy. Deze uitspraken zijn nu bekrachtigt door een rechter (loopt nog wel een hoger beroep). Dit op basis van een rapport over de zorginstelling Abrona. Het gaat de AP vooral om twee belangrijke pijlers van de privacyregelgeving: het geheimhouden van medische gegevens en het zonder dwang of drang kunnen spreken (of zwijgen) door zieke werknemers over privacygevoelige onderwerpen.
  Meer

 • Wijziging Arbowet

  15 februari 2017

  De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.
  Meer

 • Ruim 20 miljoen euro extra Europees geld om meer mensen langer en productief aan het werk te houden

  14 juli 2015

  Er komt ruim 20 miljoen euro extra beschikbaar voor ‘duurzame inzetbaarheid’ om meer mensen langer en productief aan het werk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te helpen gezond te blijven of tijdig te laten omscholen. Het geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.
  Meer

 • Taboe rond kanker en werk doorbreken

  10 juli 2015

  De taboes rondom het werken met kanker moeten doorbroken worden, zodat (ex)kankerpatiŽnten weer aan de slag kunnen. Er komt daarom meer aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden om te werken tijdens en na kanker. Kanker en werk blijkt in de praktijk een lastig en gevoelig onderwerp om te bespreken voor werkgevers en werknemers. Om tot goede afspraken te komen is het nodig dat het onderwerp besproken wordt.
  Meer

 • HR geeft meer aandacht aan mentale veerkracht

  11 mei 2015

  Uit onderzoek van Arbo Unie onder HR-professionals blijkt dat bijna 60 procent van de ondervraagden in de eigen organisatie bezig is met de mentale gezondheid van medewerkers. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door stress. En dat begint op steeds jongere leeftijd.
  Meer

 • Combi werk-privť belangrijke oorzaak werkstress

  30 april 2015

  Driekwart van de HR-professionals ziet de relatie tussen werk en privť als belangrijke oorzaak voor werkstress/ Dat blijkt uit onderzoek dat de Arbo Unie onder Human Resource Managers deed naar het voorkomen van werkstress.
  Meer