Trainingen

Equilar onderscheidt 2 soorten trainingen voor leidinggevenden die in het “eigen regie model” werken of gaan werken. In een later stadium kan dit uitgebreid worden met trainingen gericht op communicatie bijvoorbeeld het voeren van verzuimgesprekken om zo hun communicatieve vaardigheden te versterken.

Training Introductie eigen regie model

Een gerichte korte training van 2,5 uur waarin we volgende zaken kort en krachtig neerzetten en bespreken:
Wet Verbetering Poortwachter;

  • Wat houdt het eigen regie model in;
  • Rollen van werknemer, leidinggevenden, P&O, bedrijfsarts en specialisten;
  • Gespreksvormen;
  • PraktijkcasuÔstiek bespreken;

Training Leidinggevenden en het Eigen Regie Model

Een training van 6 uur voor de leidinggevenden die het verzuimbeleid gaan uitvoeren in het eigen regie model. Het doel van de training leidinggevenden en het Eigen Regie Model is:

  • Leidinggevenden bewust maken van de eigen mogelijkheden om sturing te krijgen op ziekteverzuim;
  • Versterken van de vaardigheden van leidinggevenden om eigen regie te nemen door concrete en praktische handvatten voor verzuimaanpak;
  • Versterken van de communicatieve vaardigheden van leidinggevenden door praktische oefening van verzuimgesprekken en het leren van elkaars ervaringen en tips;
  • Optimale verzuimbeheersing door de verzuimvisie van Equilar aan de dagelijkse praktijk te verbinden.