RI&E = Risico inventarisatie & evaluatie

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E of gewoonweg RIE) is hét startpunt voor een goede en structurele zorg voor arbeidsomstandigheden. Het grootste deel van de Nederlandse bedrijven heeft inmiddels een RIE (76% in 2003: Arbobalans SZW 2004). Hiervan heeft slechts zes op de tien bedrijven een plan van aanpak gemaakt op basis van deze RIE. Het schort dus aan het vervolg (kunnen) geven op de RIE.

Conclusie: De RIE wordt gezien als een (eind)doel, maar nog niet als middel om te komen tot een goede zorg voor arbeidsomstandigheden.

In aansluiting op onze visie bieden we daarom meerdere vormen van het "RIE-proces" aan met een mogelijkheid om ook daadwerkelijk vooruitgang te boeken en een verbetercyclus (optimalisering) op gang te brengen. Naast het belang voor de gezondheid en om (goede) medewerkers voor uw bedrijf te behouden, is elk bedrijf in Nederland met medewerkers in dienst (gezagsverhouding) verplicht een actuele RIE te hebben. Daarnaast dient men op een actieve manier met de uitvoering van het Plan van Aanpak bezig te zijn.

Onze veiligheidskundigen kunnen u op verschillende manieren helpen bij het opstellen van een RIE.
Vanaf "u doet alles, wij doen een lichte bureautoets" tot "u doet niets, wij doen alles". U begrijpt, voor het optimale resultaat is een RIE-werkwijze tussen deze twee uitersten ons inziens het beste. De keuze is aan u!

  • RIE toets licht,

U komt hiervoor in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet: De onderneming voert zelf de RIE + Plan van Aanpak (PvA) uit door gebruik te maken van een erkende methode. Dit dient een branche-RIE te zijn en de methode dient erkend te zijn door Arbo.nl. Tevens dient uw bedrijf minder dan 25 medewerkers te hebben. Bij de lichte toets vindt er geen bedrijfsbezoek plaats maar wordt volstaan met een schriftelijke toetsing.

  • RIE toets zwaar

U komt hiervoor in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U voert zelf de RIE + PvA uit door gebruik te maken van een RIE methode. Dit hoeft geen specifieke branche-RIE te zijn. Alle methoden zijn toegestaan. Bij de zware toets is een bedrijfsbezoek (en steekproef bij locaties) noodzakelijk.

RIE uitvoering in samenwerking
Hierbij begeleidt en adviseert Prisma Arbozorg u, bij het uitvoeren van de RIE en het PvA. Hiervoor zal een bedrijfsbezoek plaats vinden. Na dit bedrijfsbezoek kunnen wij u een advies op maat geven. In overleg met u zal bepaald worden wat u zelf doet en wat Prisma Arbozorg doet. Tevens zal er geadviseerd worden, hoe de te nemen maatregel uit het PvA zo goed mogelijk geïmplementeerd kan worden.

  • RIE uitvoering door Equilar

Hierbij besteedt u de gehele uitvoering van de RIE en PvA uit aan Equilar. Eerst zal tijdens een bedrijfsbezoek, met u overlegd worden, hoe de aanpak eruit zal zien. Ook zal overlegd worden hoe er gerapporteerd wordt en wat de verwachtingen zijn. Door deze werkwijze kunnen wij maatwerk leveren.

  • RIE workshop

     – 1 dagdeel

Hierbij wordt tijdens een workshop van een of twee dagdelen samen met een groep ondernemers een branche RIE uitgevoerd. Bij de workshop van een dagdeel wordt de RIE van te voren door de ondernemer ingevuld. Tijdens de workshop zal dan de nadruk liggen op het PvA en de implementatie hiervan.


    – 2 dagdelen

Bij de workshop van twee dagdelen wordt gezamenlijk de RIE checklist (digitaal) ingevuld. Hierna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan het PvA en krijgt men advies over de implementatie hiervan. Na de workshop kan men de keus maken of men nog behoefte heeft aan een bedrijfsbezoek voor specifieke adviezen.

  • RIE onderhoudscontract

U kunt hiervoor bij ons een contract afsluiten, waarin wij jaarlijks bij u terugkomen om de RIE en Plan van Aanpak samen met u door te nemen en indien nodig te actualiseren. Het voordeel van dit contract is dat u de deskundigheid van Equilar gebruikt om aantoonbaar en structureel invulling te geven aan uw Arbobeleid.
Tevens houden wij u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving zodat u dit niet zelf in de gaten hoeft te houden. Wanneer er buiten de RIE en plan van aanpak zaken opgepakt of aangepakt dienen te worden zal hiervoor een aparte prijs geoffreerd worden, tenzij dit binnen twee dagdelen te realiseren is.

Neemt u contact met ons op om een vrijblijvende afspraak te maken zodat we kunnen kijken welke manier het best bij u en uw bedrijf past. Op basis daarvan sturen wij u een offerte op maat.