Klachtenreglement Equilar

Wanneer u, onverhoopt, niet tevreden bent over de dienstverlening van Equilar, dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen. Wij luisteren graag naar u en zoeken samen met u naar een oplossing om uw onvrede weg te nemen.

In deze klachtenregeling leest u wat wij onder een klacht verstaan, hoe u een klacht kunt indienen en wat de vervolgstappen zijn.

Klacht:

Indien u ontevreden bent over de dienstverlening van Equilar kunt u daarover een klacht indienen. In dit reglement wordt onder een klacht verstaan: de onvrede van een betrokkene over de dienstverlening van Equilar. Dit kan zijn de handelswijze van Equilar in het algemeen of de handelswijze en/of het gedrag van een medeweker van Equilar.

Indien een klacht namens de werkgever of namens de werknemer wordt ingediend ontvangen wij bij de klacht graag een door werkgever/werknemer ondertekende machtiging.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  1. Per e-mail. U kunt uw klacht mailen naar .
  2. Telefonisch – via +31(0)85-2029202. Op werkdagen tussen 8:30-17:00 uur, kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers die u het klachtenformulier toestuurt waarop u de klacht schriftelijk kunt bevestigen.
  3. Per brief – deze kunt u richten aan: Equilar b.v., T.a.v. klachtenafhandeling, Le Havre 11, 5627 ST Eindhoven

De vervolgstappen

Nadat een klacht bij ons is ontvangen, sturen wij u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Wij registreren uw klacht en de vervolgstappen in de afwikkeling hiervan.

Zodra wij uw klacht ontvangen hebben trachten wij contact met u op te nemen om na te gaan of wij uw klacht goed begrepen hebben en om gezamenlijk uw klacht weg te nemen of naar een oplossing van uw klacht te zoeken. 

Omdat wij graag alle betrokken partijen benoemd in de klacht willen horen, zal hoor en wederhoor worden toegepast. Binnen 6 weken vanaf ontvangst van uw klacht kunt u een schriftelijke reactie verwachten.

Bent u nog niet tevreden met het antwoord of de oplossing?

Indien de reactie op uw klacht naar uw mening niet afdoende is, kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur van Equilar. Tevens kan eventueel een externe mediator worden ingeschakeld.

Mocht dit nog steeds geen bevredigend resultaat bieden, dan kunt u dit kenbaar maken bij de directeur van Equilar. Vervolgens kan een externe partij, de Geschillencommissie Arbodiensten, worden ingeschakeld.